Skip to main content

Landeryds Junior- och Elitverksamhet

Med flest antal juniormedlemmar i Sverige har vi som klubb ett stort ansvar när det gäller att ta hand om våra juniorer. Vi har som målsättning att bedriva en verksamhet där alla som vill träna ska få möjlighet till det.

Träningen ska även bedrivas under roliga och kvalitativa former. En stor breddverksamhet är vår grundpelare. Det är ur denna som vi sedan kan hitta de som vill satsa lite extra på sin golf, de som vill ha den som sin första-idrott. Med utökade träningsmöjligheter för dessa spelare hoppas vi kunna inspirera och utveckla spelarna så pass att de en dag tar klivet upp till nationella och internationella tourer.

Utöver träningsmöjligheter för våra medlemsjuniorer skapar vi även flera tävlingar på klubbnivå. Hit hör vår egen tour; Landeryds Juniortour.

För att lyckas med en stor och bred satsning på såväl träning som tävling för våra juniorer är vi, likt andra idrotter, ständigt beroende av föräldrahjälp. Junior- och Elitkommittén bekostar ledarutbildning för de föräldrar som vill engagera sig som juniortränare. Har man inte möjligheten att ställa upp som juniortränare räcker det med att vara en närvarande och engagerad förälder, som stöttar under träning och tävling.

Kontaktpersoner

Fredrik Wästlund
Ordförande
jek@wastlund.se

Linda Forsberg
Pro och junioransvarig
linda.forsberg@landerydsgolf.se

Petter Ederö
Pro, tävlingsgruppsansvarig och ansvarig för golfgymnasiet
petter.edero@utb.linkoping.se

Niklas Hemmingberg
JSM-lagcoach, elitcoach
niklas@nilsahlgren.se

Lars Vangdal
Lagcoach
lars.vangdal@landeryd.se

Sandra Stein-Lundqvist
Föräldrarrepresentant
sandra.stein@mercuragent.se

Våra sponsorer