Skip to main content

Vinterspel på Classic 1 januari 2024

Efter god erfarenhet från vinterspelet på Vårdsberg sedan år 2018 tillsammans med vår genomförda riskanalys under hösten kommer vi nu hålla Classic öppet på prov.
Detta gör vi för att möta efterfrågan från våra medlemmar och därmed skapa möjligheter för året runtspel!
Hål 1-9 och hål 18 kommer att spelas med ordinarie greener, utslag kommer att ske från matta och eventuellt kommer spel från fairway ske från matta under vissa perioder. ( beroende på om slitaget blir stort) Under perioder av tjällossning, snösmältning eller om banan blir för blöt kommer den att stängas. Löpande information kommer publiceras här och i Landeryds appen. 

Vårdsberg kommer att hålla öppet för vinterspel som vanligt fram till den 31 december.